Harmonogram lipiec 2023

przez w Bez kategorii Możliwość komentowania Harmonogram lipiec 2023 została wyłączona

03-07. Projekt edukacyjny „Kraków pędzlem malowany” Pani Iwona
05. Dogoterapia (dzieci zapisane) godz. 14-14.30
05. Obserwacja dzieci w grupie przez pedagoga Panią Jolantę Bień;
06. Wycieczka do Domu Mehoffera przy ul. Krupniczej na spotkanie pt. „Opowieści o witrażach” -jak tworzyć obrazy z malutkich szkiełek? Godz.11 tam (koszt 32zł, z kartą dużej rodziny 21 zł, z kartą Kraków dla Rodziny „N” 22zł)
10-14. Projekt edukacyjny „Ze sztuką mi do twarzy” Pani Iza
13. Wycieczka do Galerii Rzemiosła Artystycznego w Gmachu Głównym przy Al. 3 Maja, warsztaty „Co się robi z gliny?” godz.10.15 tam (koszt 32zł, z kartą dużej rodziny 21 zł, z kartą Kraków dla Rodziny „N” 22zł)
14. Rozpoczniemy cykl projektów: Muzykoterapia z rozwojem słuchu fonemowego godz. 13-14, które poprowadzi pan Karol Dziedzic.
Część wstępna: 1. Powitanie 2. Wprowadzenie do tematu • Rozmowa z dziećmi na temat głosek • Ćwiczenia Słuchowo — językowe na podstawie piosenki uważne słuchanie piosenki, odpowiadanie na pytania dotyczące jej treści, wzbogacenie słownictwa). • Zabawy ruchowe rozwijające dużą i małą motorykę. • Ćwiczenia słuchu fonemowego — synteza i analiza (słuchanie, a następnie łączenie w całość różnych cząstek wyrazów: sylab, logotomów, form pośrednich oraz głosek: dzielenie wyrazów na sylaby i Głoski). • Ćwiczenia rytmiczne z piosenką (podkreślenie ruchem rytmu piosenki, wykonywanie sekwencji ruchowych w rytmie piosenki przy wykorzystaniu instrumentów etnicznych, mis terapeutycznych i gongu) • Sesja relaksacyjna przy użyciu instrumentów etnicznych – mis dźwiękowych.

W wyniku projektu dzieci rozwiną umiejętności w zakresie analizy i syntezy wyrazowej, będą dłużej potrafiły koncentrować uwagę, obniży się poziom napięcia psychofizycznego, poprawi się ich wrażliwość słuchowa, co przyczyni się do wyrównywania deficytów edukacyjnych oraz da im dobry start do rozpoczęcia nauki czytania i pisania. Dodatkowo wzmocni się u nich poczucie własnej skuteczności, poprzez nabycie nowych umiejętności, co zaowocuje poprawą wiary we własne siły i możliwości. Istotnym elementem będzie poprawa motoryki dużej i małej oraz nauka współdziałania z innymi. Wszystkie wyżej wymienione elementy są niezbędne do osiągnięcia powodzenia szkolnego na każdym etapie edukacyjnym, co z kolei zaowocuje przy budowaniu poczucia własnej wartości. Dlatego rezultaty projektu będą miały charakter długoterminowy.

17-21. Projekt edukacyjny „ Kocham Nową Hutę” Pani Aneta
19. Wycieczka na Plac Centralny i spacer po okolicy zwieńczony degustacją lodów.
21. Muzykoterapia z rozwojem słuchu fonemowego 13-14
24-28. Projekt edukacyjny „W kosmosie” Pani Magda
25. Wycieczka do Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach, seans w Planetarium od godz.10 tam ( 45min., dzieci od 5 r.ż.)
28. Muzykoterapia z rozwojem słuchu fonemowego 13-14

Komentowanie jest wyłączone.