Nasze przedszkole to grupa wykwalifikowanych a zarazem ciepłych i serdecznych wychowawców pragnących w sposób odpowiedzialny i kreatywny, stworzyć przyjazną, rodzinną atmosferę, zapewniającą dzieciom jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji.
Katarzyna Budzeniusz – dyrektor zarządzający
Absolwentka filologii romańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Universite des Sciences et Technologies w Lille. Frankofilka i miłośniczka literatury.

Iwona Szymankiewicz – wicedyrektor
Absolwentka studiów magisterskich na Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie na kierunku Pedagogika społeczno- opiekuńcza w specjalności Terapia i poradnictwo pedagogiczne. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu: Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Edukacji i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), Oligofrenopedagogiki- Edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, Zarządzania oświatą- Manager i lider oświaty. Ponadto posiada uprawnienia terapeuty ręki i terapeuty treningu umiejętności społecznych.
Doświadczenie zawodowe gromadziła w trakcie 12 -letniej pracy zawodowej w przedszkolu jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, w tym przez 5 lat jako dyrektor. Obecnie zajmuje stanowisko wicedyrektora ds. nadzoru pedagogicznego w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Bajkowa Kraina i Bajkowa Kraina Kliny.
Interesuje się folklorem Pienin, do którego miłość zaszczepiła w niej babcia. Prywatnie mama dwójki chłopców w wieku szkolnym.

Izabela Słomska – nauczyciel wychowania przedszkolnego/nauczyciel specjalny, wychowawca młodszej grupy
Jest absolwentką Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna: specjalność: oligofrenopedagogika, a także absolwentką Akademii Ignatianum w Krakowie na kierunku: pedagogika, specjalność: pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną. Wcześniejsze doświadczenia pracy z dziećmi zdobywała pracując jako wychowawca w żłobku w grupie 2-3 latków. Jest miłośniczką muzyki klasycznej oraz wszelkich sztuk plastycznych: malarstwo, rysunek, komiks, grafika. Prywatnie szkicuje mangę, tworzy ilustracje. 🙂

Monika Nowak – nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca starszej grupy
Absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; kierunek: pedagogika: specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Lubi dzieci i poświęca im każdy swój dzień. Chce rozwijać w nich to, co dobre i wartościowe. Dba o ich rozwój poznawczy i ruchowy. Wzmacnia ich poczucie wartości i wspiera w osiągnięciu samodzielności. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała pracując w przedszkolu, a także opiekując się dziećmi. Otwarta na podnoszenie swoich kompetencji i osobisty rozwój poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach. Prywatnie żona i mama 6-letniej Emilki.

Monika Gawlik – nauczyciel wspomagający/logopeda
Ukończyła studia licencjackie na kierunku logopedia, specjalizacja nauczanie dzieci języka polskiego jako obcego/drugiego – Uniwersytet Pedagogiczny oraz logopedyczne studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas studiów odbyła praktykę w szkole specjalnej, przychodni lekarskiej, Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej oraz w Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej. Prowadziła również wolontariat. Praca z dziećmi stanowi ogromne wyzwanie, dlatego chętnie uczestniczy w szkoleniach i warsztatach celem zdobywania nowych
umiejętności. Lubi spędzać czas wolny w sposób aktywny, najchętniej w gronie rodziny.

Magdalena Oczkowska-Kot – nauczyciel wspomagający/terapeuta
Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu – National –Louis University w Nowym Sączu, Wydział Psychologii. Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki z elementami psychologii rewalidacyjnej. Absolwentka Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi. Studia podyplomowe w zakresie Terapii i edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem i z zespołem Aspergera. Podczas studiów odbyła praktyki w przedszkolach integracyjnych i w szkołach specjalnych. Odbyte szkolenia podnoszące kwalifikacje: „Zachowania trudne u małych dzieci z ASD”, „Dyscyplina pozytywna”, „Zachowania trudne u osób z ASD” „Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u osób z ASD”, „Parentsedu- rola rodziców w pozaszkolnej edukacji dzieci”, „Trening umiejętności społecznych” , III stopniowy kurs -„Terapii Behawioralnej” . Zainteresowania : Komunikacja terapeutyczna, przestrzeń terapeutyczna, sztuka negocjacji.
Czas wolny: bieganie , „dobra” książka, chodzenie po górach.

Aneta Świątek – nauczyciel wspomagający/logopeda
Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierunków: Filologia polska, Logopedia i Neurologopedia. Praktykę zdobywała w Centrum Autyzmu, Centrum Metody Krakowskiej oraz na wolontariatach, a później pracując prywatnie w domach swoich małych pacjentów. Największe doświadczenie zdobyła pracując już jako kwalifikowany logopeda w Centrum Metody Krakowskiej, gdzie prowadziła terapię dzieci z alalią, afazją, zespołem Downa, autyzmem i zespołem Aspergera. Uczestniczyła w licznych szkoleniach doskonalących warsztat pracy logopedy, wciąż poszerza swoją wiedzę i zdobywa nowe umiejętności. Prywatnie szczęśliwa żona i mama.

Marta Parczewska – psycholog
Ukończyła w 2012 r. studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskała również Kwalifikacje Pedagogiczne. Od kilku lat współpracuje z krakowskimi żłobkami i przedszkolami, gdzie stara się na co dzień wspierać dzieci, kadrę oraz rodziców. Prowadzi również własny gabinet, do którego na konsultacje psychologiczne zgłaszają się po wsparcie rodzice dzieci z różnymi trudnościami. Posiada tytuł Praktyka Metody Kids Skills oraz szkoły dla rodziców „Dam radę” i „Jestem z Ciebie dumny”. Ukończyła roczną Szkołę Konsultacji dla Psychologów Agnieszki Stein i
Małgorzaty Stańczyk. Wciąż podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach m.in. Samoregulacja u przedszkolaków, Metoda Ruchu Rozwojowego Weroniki Sherborne, Praca z dzieckiem z ADHD w przedszkolu, Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w przedszkolu, Zaparcia nawykowe i moczenie, Jak wspierać dzieci w nabywaniu elastyczności, Jak oswoić dziecięce lęki,
Sensoryczne Inspiracje. Prywatnie mama dwóch chłopców w wieku szkolnym i przedszkolnym. Pasjonuje się górami, literaturą i psychologią.

Izabela Marczyk – terapeuta SI
Socjolog, doradca psychospołeczny, pedagog, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, specjalista terapii pedagogicznej z arteterapią, terapeuta ręki.
W swojej pracy kieruję się indywidualnym podejściem do każdego dziecka, staram się dostrzegać jego mocne strony oraz zwracać uwagę na specyficzne potrzeby. Wszystko to, aby wydobyć to co najcenniejsze. Uważam, że w pracy z dzieckiem najważniejsze jest stworzenie relacji oraz atmosfery poczucia sukcesu, gdyż tylko on jest motorem do rozwoju. Młody człowiek jest partnerem w relacji. Prywatnie mama dwóch chłopców, dzięki którym dziś spełniam się zawodowo.
Z zamiłowania muzyk.

Justyna Kilian – fizjoterapeuta
Absolwentka Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej. Ukończone studia, dodatkowe szkolenia i kursy pozwalają jej na łączenie i modyfikowanie różnych metod terapeutycznych odpowiednio do potrzeb pacjenta. Na co dzień pracuje zarówno z dziećmi (w przedszkolu Bajkowa Kraina oraz Stowarzyszeniu „Dać Szansę”), jak również z dorosłymi pacjentami, zwłaszcza z problemami bólowymi, przeciążeniowymi i neurologicznymi. W swojej praktyce przywiązuje uwagę do diagnostyki i wytłumaczenia pacjentowi jego problemu, dysfunkcji oraz możliwości terapeutycznych. Prywatnie uwielbia wędrówki po górach oraz długie spacery z psami Jogą i Kosmą.