Nasze przedszkole to grupa wykwalifikowanych a zarazem ciepłych i serdecznych wychowawców pragnących w sposób odpowiedzialny i kreatywny, stworzyć przyjazną, rodzinną atmosferę, zapewniającą dzieciom jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji.

Katarzyna Budzeniusz – dyrektor zarządzający, właściciel
Absolwentka filologii romańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Universite des Sciences et Technologies w Lille. Frankofilka i miłośniczka literatury.

Iwona Szymankiewicz – dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego, nauczyciel
*pedagog społeczno- opiekuńczy ze specjalizacją poradnictwo i terapia pedagogiczna,
*pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny,
*oligofrenopedagog,
*kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą,
*kurs III-stopniowy z zakresu „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”( praktyki i zajęcia superwizyjne pod opieką merytoryczną terapeuty behawioralnego),
*szkolenie w ramach zadań edukacyjnych Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 „Kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
*szkolenie w Warszawie „Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej w przedszkolu i szkole-strategie terapeutyczne i modyfikacja środowiska oraz ćwiczenia do pracy z grupą”(…)
Liczne praktyki w placówkach oświatowych, min.: szkoły podstawowe, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy dziecka, poradnia psychologiczno- pedagogiczna, Politechnika Krakowska Centrum Pedagogiki i Psychologii w Krakowie (…)
Prywatnie: mężatka, matka dwójki chłopców w wieku szkolnym.

Anna Wójcik – nauczyciel, wychowawca młodszej grupy
Absolwentka: Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie studiów I stopnia na kierunku : pedagogika specjalna, specjalność terapią zajęciowa osób z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie studiów II stopnia o kierunku: pedagogika specjalna , specjalność edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną ( oligofrenopedagogika). W trakcie studiów podyplomowych z Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej.

Monika Pielach – pomoc nauczyciela

Monika Nowak – nauczyciel, wychowawca starszej grupy
Absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; kierunek: pedagogika: specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała pracując w przedszkolu, a także opiekując się dziećmi. Otwarta na podnoszenie swoich kompetencji i osobisty rozwój poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach. Prywatnie żona i mama 3-letniej Emilki.

Iwona Łukaszewska – nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel wspomagający w starszej grupie
Absolwentka studiów II stopnia na kierunku Filologia angielska – Lingwistyka stosowana – Przekład ustny i pisemny w Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Posiada także uprawnienia pedagogiczne. Nauczyciel angielskiego z ponad 4-letni stażem pracy. Nauczyciel z zamiłowania starający się zarażać swoją pasją najmłodszych do nauki języka angielskiego. Preferowane metody nauki języka angielskiego to m.in. TPR (ang.Total Physical Response) – metoda polegająca na reagowaniu całym ciałem czyli nauczanie poprzez ruch co z kolei wiąże się z multisensorycznym nauczaniem języka angielskiego poprzez swoje zmysły (wzrok, słuch, węch, smak, dotyk). Na zajęciach z angielskiego nie ma czasu na nudę, gdyż dzieje się na nich niesłychanie wiele: tańczymy, biegamy, śpiewamy, malujemy, słuchamy i bawimy się językiem, którego się uczymy.

Katarzyna Gadzała – psycholog, asystent dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym
Absolwentka psychologii stosowanej oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uzyskała uprawnienia pedagogiczne w Studium Pedagogicznym UJ. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała podczas licznych praktyk w poradniach psychologiczno – pedagogicznych i w szkołach. W Akademii Twórczego Rozwoju „Bystrzak” prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 4 – 6 lat, a te nieco starsze wprowadza w świat technik pamięciowych realizując program efektywnej nauki „Leo Maniak” w Leonardo School. Swoje kompetencje stara się podnosić uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach. Prywatnie miłośniczka najnowszej literatury polskiej.

Justyna Jeżowska – logopeda
Absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; kierunek: pedagogika: specjalność: pedagogika specjalna: specjalizacja: oligofrenopedagogika. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; studiów podyplomowych na wydziale filologicznym, kierunek : logopedia kwalifikacyjna. W trakcie studiów podyplomowych na wydziale filologicznym, kierunek : neurologopedia. Pedagog z dużym doświadczeniem, logopeda w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Nauczycielka na bieżąco uczęszczająca na kursy i szkolenia w celu własnego rozwoju i jeszcze lepszej pracy z dziećmi.

Katarzyna Sołtysińska – WF dla Przedszkolaka
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, instruktor piłki nożnej – stopień trenera klasy II, wielokrotnie zdobyła tytuł mistrza Polski w piłce nożnej Kobiet. Kasia pracuje z dziećmi oraz młodzieżą w całym Krakowie i stara się każdego dnia zarażać wszystkich dookoła swoją pasją i radością związaną ze sportem, wychowanie fizycznym oraz zdrowym sposobem na życie.

Jan Maciejczyk – zajęcia taneczne
Jest Instruktorem Rekreacji Ruchowej oraz czynnym tancerzem sportowym. Swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczne zaczerpnął od najlepszych instruktorów w Eugurrola Dance Studio w Warszawie. Prowadzi zajęcia taneczne dla dzieci już kilka lat. Jego celem jest kształcenie, poprawa koordynacji, sprawności i płynności ruchowej dziecka, wyrabianie poczucia rytmu i słuchu. Poprzez ćwiczenia baletowe, proste choreografie taneczne i zabawę pragnie wszczepić w dzieci zamiłowanie i radość jaką może dać taniec.