Nasze przedszkole to grupa wykwalifikowanych a zarazem ciepłych i serdecznych wychowawców pragnących w sposób odpowiedzialny i kreatywny, stworzyć przyjazną, rodzinną atmosferę, zapewniającą dzieciom jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji.

Katarzyna Budzeniusz – dyrektor zarządzający, właściciel
Absolwentka filologii romańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Universite des Sciences et Technologies w Lille. Frankofilka i miłośniczka literatury.

Iwona Szymankiewicz – dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego
Absolwentka studiów magisterskich na Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie na kierunku Pedagogika społeczno- opiekuńcza w specjalności Terapia i poradnictwo pedagogiczne. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu: Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Edukacji i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), Oligofrenopedagogiki- Edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, Zarządzania oświatą- Manager i lider oświaty. Ponadto posiada uprawnienia terapeuty ręki i terapeuty treningu umiejętności społecznych.
Doświadczenie zawodowe gromadziła w trakcie 12 -letniej pracy zawodowej w przedszkolu jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, w tym przez 5 lat jako dyrektor. Obecnie zajmuje stanowisko wicedyrektora ds. nadzoru pedagogicznego w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Bajkowa Kraina i Bajkowa Kraina Kliny.
Interesuje się folklorem Pienin, do którego miłość zaszczepiła w niej babcia. Prywatnie mama dwójki chłopców w wieku szkolnym.

Izabela Zielińska – nauczyciel, wychowawca młodszej grupy
Jest absolwentką Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna: specjalność: oligofrenopedagogika, a także absolwentką Akademii Ignatianum w Krakowie na kierunku: pedagogika, specjalność: pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną. Wcześniejsze doświadczenia pracy z dziećmi zdobywała pracując jako wychowawca w żłobku w grupie 2-3 latków. Jest miłośniczką muzyki klasycznej oraz wszelkich sztuk plastycznych: malarstwo, rysunek, komiks, grafika. Prywatnie szkicuje mangę, tworzy ilustracje. 🙂

Monika Gawlik – pomoc nauczyciela w młodszej grupie
Ukończyła studia licencjackie na kierunku logopedia, specjalizacja nauczanie dzieci języka polskiego jako obcego/drugiego- Uniwersytet Pedagogiczny. Obecnie kontynuuje studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas studiów licencjackich odbyła praktykę w szkole, przychodni lekarskiej oraz Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej. Prowadziła również wolontariat. Jest aktywnym członkiem koła naukowego logopedii na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Prywatnie lubi uczęszczać na zajęcia sportowe, interesuje się również psychologią.

Monika Nowak – nauczyciel, wychowawca starszej grupy
Absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; kierunek: pedagogika: specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała pracując w przedszkolu, a także opiekując się dziećmi. Otwarta na podnoszenie swoich kompetencji i osobisty rozwój poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach. Prywatnie żona i mama 4-letniej Emilki.

Aneta Świątek – nauczyciel wspomagający/logopeda
Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierunków: Filologia polska, Logopedia i Neurologopedia.
Praktykę zdobywała w Centrum Autyzmu, Centrum Metody Krakowskiej oraz na wolontariatach, a później pracując prywatnie w domach swoich małych pacjentów. Największe doświadczenie zdobyła pracując już jako kwalifikowany logopeda w Centrum Metody Krakowskiej, gdzie prowadziła terapię dzieci z alalią, afazją, zespołem Downa, autyzmem i zespołem Aspergera. Uczestniczyła w licznych szkoleniach doskonalących warsztat pracy logopedy, wciąż poszerza swoją wiedzę i zdobywa nowe umiejętności. Prywatnie szczęśliwa żona i mama 3,5 letniej córeczki.

Katarzyna Gadzała – psycholog
Absolwentka psychologii stosowanej oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uzyskała uprawnienia pedagogiczne w Studium Pedagogicznym UJ. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała podczas licznych praktyk w poradniach psychologiczno – pedagogicznych i w szkołach. W Akademii Twórczego Rozwoju „Bystrzak” prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 4 – 6 lat, a te nieco starsze wprowadza w świat technik pamięciowych realizując program efektywnej nauki „Leo Maniak” w Leonardo School. Swoje kompetencje stara się podnosić uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach. Prywatnie miłośniczka najnowszej literatury polskiej.

Katarzyna Sołtysińska – WF dla Przedszkolaka
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, instruktor piłki nożnej – stopień trenera klasy II, wielokrotnie zdobyła tytuł mistrza Polski w piłce nożnej Kobiet. Kasia pracuje z dziećmi oraz młodzieżą w całym Krakowie i stara się każdego dnia zarażać wszystkich dookoła swoją pasją i radością związaną ze sportem, wychowanie fizycznym oraz zdrowym sposobem na życie.