Nasze przedszkole to grupa wykwalifikowanych a zarazem ciepłych i serdecznych wychowawców pragnących w sposób odpowiedzialny i kreatywny, stworzyć przyjazną, rodzinną atmosferę, zapewniającą dzieciom jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji.
Katarzyna Budzeniusz – dyrektor zarządzający
Absolwentka filologii romańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Universite des Sciences et Technologies w Lille. Frankofilka i miłośniczka literatury.

Iwona Szymankiewicz – wicedyrektor
Absolwentka studiów magisterskich na Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie na kierunku Pedagogika społeczno- opiekuńcza w specjalności Terapia i poradnictwo pedagogiczne. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu: Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Edukacji i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), Oligofrenopedagogiki- Edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, Zarządzania oświatą- Manager i lider oświaty. Ponadto posiada uprawnienia terapeuty ręki i terapeuty treningu umiejętności społecznych.
Doświadczenie zawodowe gromadziła w trakcie 12 -letniej pracy zawodowej w przedszkolu jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, w tym przez 5 lat jako dyrektor. Obecnie zajmuje stanowisko wicedyrektora ds. nadzoru pedagogicznego w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Bajkowa Kraina i Bajkowa Kraina Kliny.
Interesuje się folklorem Pienin, do którego miłość zaszczepiła w niej babcia. Prywatnie mama dwójki chłopców w wieku szkolnym.

Izabela Słomska – nauczyciel wychowania przedszkolnego/nauczyciel specjalny, wychowawca młodszej grupy
Jest absolwentką Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna: specjalność: oligofrenopedagogika, a także absolwentką Akademii Ignatianum w Krakowie na kierunku: pedagogika, specjalność: pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną. Wcześniejsze doświadczenia pracy z dziećmi zdobywała pracując jako wychowawca w żłobku w grupie 2-3 latków. Jest miłośniczką muzyki klasycznej oraz wszelkich sztuk plastycznych: malarstwo, rysunek, komiks, grafika. Prywatnie szkicuje mangę, tworzy ilustracje. 🙂

Monika Nowak – nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca starszej grupy
Absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; kierunek: pedagogika: specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Lubi dzieci i poświęca im każdy swój dzień. Chce rozwijać w nich to, co dobre i wartościowe. Dba o ich rozwój poznawczy i ruchowy. Wzmacnia ich poczucie wartości i wspiera w osiągnięciu samodzielności. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała pracując w przedszkolu, a także opiekując się dziećmi. Otwarta na podnoszenie swoich kompetencji i osobisty rozwój poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach. Prywatnie żona i mama 6-letniej Emilki.

Monika Gawlik – nauczyciel wspomagający/logopeda
Ukończyła studia licencjackie na kierunku logopedia, specjalizacja nauczanie dzieci języka polskiego jako obcego/drugiego – Uniwersytet Pedagogiczny oraz logopedyczne studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas studiów odbyła praktykę w szkole specjalnej, przychodni lekarskiej, Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej oraz w Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej. Prowadziła również wolontariat. Praca z dziećmi stanowi ogromne wyzwanie, dlatego chętnie uczestniczy w szkoleniach i warsztatach celem zdobywania nowychumiejętności. Lubi spędzać czas wolny w sposób aktywny, najchętniej w gronie rodziny.

Aneta Świątek – nauczyciel wspomagający/logopeda
Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierunków: Filologia polska, Logopedia i Neurologopedia. Praktykę zdobywała w Centrum Autyzmu, Centrum Metody Krakowskiej oraz na wolontariatach, a później pracując prywatnie w domach swoich małych pacjentów. Największe doświadczenie zdobyła pracując już jako kwalifikowany logopeda w Centrum Metody Krakowskiej, gdzie prowadziła terapię dzieci z alalią, afazją, zespołem Downa, autyzmem i zespołem Aspergera. Uczestniczyła w licznych szkoleniach doskonalących warsztat pracy logopedy, wciąż poszerza swoją wiedzę i zdobywa nowe umiejętności. Prywatnie szczęśliwa żona i mama.

Magdalena Czaja – nauczyciel wspomagający/terapeuta SI
W 2019r ukończyła I stopień pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogiki) na Uniwersytecie Pedagogicznym. W 2021 roku obroniła tytuł magistra z pracy socjalnej (wsparcie społeczne) na Akademii Ignatianum. Doświadczenie zdobywała podczas praktyk studenckich oraz pracy w Polskim Czerwonym Krzyżu. Ukończyła szkolenie TUS, I i II stopień Diagnozy i terapii ręki metodą Smart Hand Model, KORP oraz studia z Integracji Sensorycznej, wykorzystując zdobytą wiedzę w codziennej pracy z dziećmi. W naszym przedszkolu wspomaga dzieci z trudnościami oraz prowadzi terapię Integracji Sensorycznej. Jej mottem życiowym jest dostrzeganie wartości w najbardziej kruchej istocie ludzkiej. Prywatnie młoda żona, mama rocznej Klary, miłośniczka podróży i egzotycznej kuchni.

Liuda Panasiuk – psycholog
Ukończyła studia 5-letnie na kierunku Psychologia oraz studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy opiekuńczo- wychowawczej, a także odbyła liczne praktyki w placówkach oświatowych( w tym placówkach specjalnych). Jest przekonana, że na rozwój i jakość bycia człowieka( w tym, małego) duży wpływ mają relacje ze sobą i ze światem, dlatego żywo interesuje się teorią przywiązania, rodzicielstwem bliskości i samopoznaniem. W swojej pracy stara się towarzyszyć dzieciom w odkrywaniu piękna i dobra w nich samych i dookoła. Jest miłośniczką gór, jazdy na rowerze, czytania, malowania, haftu i długich spacerów w dobrym towarzystwie.

Justyna Kilian – fizjoterapeuta
Absolwentka Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej. Ukończone studia, dodatkowe szkolenia i kursy pozwalają jej na łączenie i modyfikowanie różnych metod terapeutycznych odpowiednio do potrzeb pacjenta. Na co dzień pracuje zarówno z dziećmi (w przedszkolu Bajkowa Kraina oraz Stowarzyszeniu „Dać Szansę”), jak również z dorosłymi pacjentami, zwłaszcza z problemami bólowymi, przeciążeniowymi i neurologicznymi. W swojej praktyce przywiązuje uwagę do diagnostyki i wytłumaczenia pacjentowi jego problemu, dysfunkcji oraz możliwości terapeutycznych. Prywatnie uwielbia wędrówki po górach oraz długie spacery z psami Jogą i Kosmą.