Nasze przedszkole to grupa wykwalifikowanych a zarazem ciepłych i serdecznych wychowawców pragnących w sposób odpowiedzialny i kreatywny, stworzyć przyjazną, rodzinną atmosferę, zapewniającą dzieciom jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji.

Katarzyna Budzeniusz – dyrektor zarządzający, właściciel
Absolwentka filologii romańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Universite des Sciences et Technologies w Lille. Frankofilka i miłośniczka literatury.

Iwona Szymankiewicz – dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego
Absolwentka studiów magisterskich na Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie na kierunku Pedagogika społeczno- opiekuńcza w specjalności Terapia i poradnictwo pedagogiczne. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu: Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Edukacji i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), Oligofrenopedagogiki- Edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, Zarządzania oświatą- Manager i lider oświaty. Ponadto posiada uprawnienia terapeuty ręki i terapeuty treningu umiejętności społecznych.
Doświadczenie zawodowe gromadziła w trakcie 12 -letniej pracy zawodowej w przedszkolu jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, w tym przez 5 lat jako dyrektor. Obecnie zajmuje stanowisko wicedyrektora ds. nadzoru pedagogicznego w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Bajkowa Kraina i Bajkowa Kraina Kliny.
Interesuje się folklorem Pienin, do którego miłość zaszczepiła w niej babcia. Prywatnie mama dwójki chłopców w wieku szkolnym.

Anna Wójcik – nauczyciel, wychowawca młodszej grupy
Absolwentka: Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie studiów I stopnia na kierunku : pedagogika specjalna, specjalność terapią zajęciowa osób z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie studiów II stopnia o kierunku: pedagogika specjalna , specjalność edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną ( oligofrenopedagogika). W trakcie studiów podyplomowych z Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej.

Monika Nowak – nauczyciel, wychowawca starszej grupy
Absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; kierunek: pedagogika: specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała pracując w przedszkolu, a także opiekując się dziećmi. Otwarta na podnoszenie swoich kompetencji i osobisty rozwój poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach. Prywatnie żona i mama 4-letniej Emilki.

Barbara Stąpała – pomoc nauczyciela
Absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kierunku filologia polska
Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła pracując jako nauczyciel języka polskiego.
Aktualnie podnosi swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych: Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna.

Katarzyna Gadzała – psycholog, asystent dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym
Absolwentka psychologii stosowanej oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uzyskała uprawnienia pedagogiczne w Studium Pedagogicznym UJ. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała podczas licznych praktyk w poradniach psychologiczno – pedagogicznych i w szkołach. W Akademii Twórczego Rozwoju „Bystrzak” prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 4 – 6 lat, a te nieco starsze wprowadza w świat technik pamięciowych realizując program efektywnej nauki „Leo Maniak” w Leonardo School. Swoje kompetencje stara się podnosić uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach. Prywatnie miłośniczka najnowszej literatury polskiej.

Justyna Jeżowska – logopeda
Absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; kierunek: pedagogika: specjalność: pedagogika specjalna: specjalizacja: oligofrenopedagogika. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; studiów podyplomowych na wydziale filologicznym, kierunek : logopedia kwalifikacyjna. W trakcie studiów podyplomowych na wydziale filologicznym, kierunek : neurologopedia. Pedagog z dużym doświadczeniem, logopeda w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Nauczycielka na bieżąco uczęszczająca na kursy i szkolenia w celu własnego rozwoju i jeszcze lepszej pracy z dziećmi.

Katarzyna Sołtysińska – WF dla Przedszkolaka
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, instruktor piłki nożnej – stopień trenera klasy II, wielokrotnie zdobyła tytuł mistrza Polski w piłce nożnej Kobiet. Kasia pracuje z dziećmi oraz młodzieżą w całym Krakowie i stara się każdego dnia zarażać wszystkich dookoła swoją pasją i radością związaną ze sportem, wychowanie fizycznym oraz zdrowym sposobem na życie.