Nasze przedszkole to grupa wykwalifikowanych a zarazem ciepłych i serdecznych wychowawców pragnących w sposób odpowiedzialny i kreatywny, stworzyć przyjazną, rodzinną atmosferę, zapewniającą dzieciom jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji.

Katarzyna Budzeniusz – dyrektor zarządzający
Absolwentka filologii romańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Universite des Sciences et Technologies w Lille. Frankofilka i miłośniczka literatury.

Iwona Szymankiewicz – wicedyrektor
Absolwentka studiów magisterskich na Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie na kierunku Pedagogika społeczno- opiekuńcza w specjalności Terapia i poradnictwo pedagogiczne. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu: Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Edukacji i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), Oligofrenopedagogiki- Edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, Zarządzania oświatą- Manager i lider oświaty. Ponadto posiada uprawnienia terapeuty ręki i terapeuty treningu umiejętności społecznych.
Doświadczenie zawodowe gromadziła w trakcie 12 -letniej pracy zawodowej w przedszkolu jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, w tym przez 5 lat jako dyrektor. Obecnie zajmuje stanowisko wicedyrektora ds. nadzoru pedagogicznego w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Bajkowa Kraina i Bajkowa Kraina Kliny.
Interesuje się folklorem Pienin, do którego miłość zaszczepiła w niej babcia. Prywatnie mama dwójki chłopców w wieku szkolnym.

Izabela Słomska – nauczyciel wychowania przedszkolnego/nauczyciel specjalny, wychowawca młodszej grupy
Jest absolwentką Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna: specjalność: oligofrenopedagogika, a także absolwentką Akademii Ignatianum w Krakowie na kierunku: pedagogika, specjalność: pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną. Wcześniejsze doświadczenia pracy z dziećmi zdobywała pracując jako wychowawca w żłobku w grupie 2-3 latków. Jest miłośniczką muzyki klasycznej oraz wszelkich sztuk plastycznych: malarstwo, rysunek, komiks, grafika. Prywatnie szkicuje mangę, tworzy ilustracje. 🙂

Monika Nowak – nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca starszej grupy
Absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; kierunek: pedagogika: specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Lubi dzieci i poświęca im każdy swój dzień. Chce rozwijać w nich to, co dobre i wartościowe. Dba o ich rozwój poznawczy i ruchowy. Wzmacnia ich poczucie wartości i wspiera w osiągnięciu samodzielności. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała pracując w przedszkolu, a także opiekując się dziećmi. Otwarta na podnoszenie swoich kompetencji i osobisty rozwój poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach. Prywatnie żona i mama 8-letniej Emilki.

Aneta Świątek – nauczyciel wspomagający/logopeda
Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierunków: Filologia polska, Logopedia i Neurologopedia. Praktykę zdobywała w Centrum Autyzmu, Centrum Metody Krakowskiej oraz na wolontariatach, a później pracując prywatnie w domach swoich małych pacjentów. Największe doświadczenie zdobyła pracując już jako kwalifikowany logopeda w Centrum Metody Krakowskiej, gdzie prowadziła terapię dzieci z alalią, afazją, zespołem Downa, autyzmem i zespołem Aspergera. Uczestniczyła w licznych szkoleniach doskonalących warsztat pracy logopedy, wciąż poszerza swoją wiedzę i zdobywa nowe umiejętności. Prywatnie szczęśliwa żona i mama.

Magdalena Wencławska – nauczyciel specjalny, oligofrenopedagog
Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność: oligofrenopedagogika. Obecnie rozwijająca się w kierunku terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej. Pragnie dalej rozwijać się w kierunku pracy z dziećmi. Prywatnie miłośniczka zwierząt, jest właścicielką dwóch uroczych koszatniczek. Fascynuje się malarstwem krajobrazowym, również sama maluje. Lubi naturę oraz podróże 🙂

Aleksandra Florek – pomoc nauczyciela
Studentka Uniwerstetu Ignatianum na kierunku pedagogika przedszkolna -wczesnoszkolna. Jest osobą otwartą na nowe możliwości, podnoszenie kwalifikacji jako przyszła nauczycielka i ciągły rozwój w kierunku pedagogicznym, a szczególnie w pracy z najmłodszymi dziećmi. Prywatnie lubi podróżować oraz jest miłośniczką zwierząt.

Justyna Kilian – fizjoterapeuta
Absolwentka Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej. Ukończone studia, dodatkowe szkolenia i kursy pozwalają jej na łączenie i modyfikowanie różnych metod terapeutycznych odpowiednio do potrzeb pacjenta. Na co dzień pracuje zarówno z dziećmi (w przedszkolu Bajkowa Kraina oraz Stowarzyszeniu „Dać Szansę”), jak również z dorosłymi pacjentami, zwłaszcza z problemami bólowymi, przeciążeniowymi i neurologicznymi. W swojej praktyce przywiązuje uwagę do diagnostyki i wytłumaczenia pacjentowi jego problemu, dysfunkcji oraz możliwości terapeutycznych. Prywatnie uwielbia wędrówki po górach oraz długie spacery z psami Jogą i Kosmą.

Aleksandra Wojnarowska- psycholog
Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku psychologia, specjalność kliniczna. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa pracując w niepublicznych przedszkolach, wspierając rozwój dzieci z trudnościami oraz prowadząc warsztaty psychoedukacyjne, a także pracując w Miejskim Centrum Opieki. Swoją wiedzę i umiejętności poszerza uczestnicząc w wielu kursach i szkolenia, szczególnie tych dotyczących wspomagania dzieci w spektrum. W przyszłości pragnie zostać psychoterapeutką, gdyż stawia na indywidualność, pełną zaufania relację i holistyczny rozwój na każdym etapie życia. Prywatnie miłośniczka psów i podróży.