Nasze przedszkole to grupa wykwalifikowanych a zarazem ciepłych i serdecznych wychowawców pragnących w sposób odpowiedzialny i kreatywny, stworzyć przyjazną, rodzinną atmosferę, zapewniającą dzieciom jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji.
Katarzyna Budzeniusz – dyrektor zarządzający, właściciel
Absolwentka filologii romańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Universite des Sciences et Technologies w Lille. Frankofilka i miłośniczka literatury.
Iwona Szymankiewicz – dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego

Absolwentka studiów magisterskich na Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie na kierunku Pedagogika społeczno- opiekuńcza w specjalności Terapia i poradnictwo pedagogiczne. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu: Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Edukacji i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), Oligofrenopedagogiki- Edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, Zarządzania oświatą- Manager i lider oświaty. Ponadto posiada uprawnienia terapeuty ręki i terapeuty treningu umiejętności społecznych.
Doświadczenie zawodowe gromadziła w trakcie 12 -letniej pracy zawodowej w przedszkolu jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, w tym przez 5 lat jako dyrektor. Obecnie zajmuje stanowisko wicedyrektora ds. nadzoru pedagogicznego w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Bajkowa Kraina i Bajkowa Kraina Kliny.
Interesuje się folklorem Pienin, do którego miłość zaszczepiła w niej babcia. Prywatnie mama dwójki chłopców w wieku szkolnym.

Izabela Zielińska – nauczyciel, wychowawca młodszej grupy
Jest absolwentką Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna: specjalność: oligofrenopedagogika, a także absolwentką Akademii Ignatianum w Krakowie na kierunku: pedagogika, specjalność: pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną. Wcześniejsze doświadczenia pracy z dziećmi zdobywała pracując jako wychowawca w żłobku w grupie 2-3 latków. Jest miłośniczką muzyki klasycznej oraz wszelkich sztuk plastycznych: malarstwo, rysunek, komiks, grafika. Prywatnie szkicuje mangę, tworzy ilustracje. 🙂

Joanna Przystasz – nauczyciel wspomagający
Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kierunek pedagogika specjalna, specjalność: edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Uczestniczyła w wielu szkoleniach i kursach dotyczących pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wciąż systematycznie poszerza swoją wiedzę i umiejętności.
Pracując z dziećmi docenia ich indywidualność, pomaga zdobyć umiejętności, których jeszcze nie posiadają, a jednocześnie stara się rozwijać i wspierać dziecięce zainteresowania, pasje oraz talenty.

Monika Gawlik – pomoc nauczyciela w młodszej grupie
Ukończyła studia licencjackie na kierunku logopedia, specjalizacja nauczanie dzieci języka polskiego jako obcego/drugiego- Uniwersytet Pedagogiczny. Obecnie kontynuuje studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas studiów licencjackich odbyła praktykę w szkole, przychodni lekarskiej oraz Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej. Prowadziła również wolontariat. Jest aktywnym członkiem koła naukowego logopedii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prywatnie lubi uczęszczać na zajęcia sportowe, interesuje się również psychologią.

Monika Nowak – nauczyciel, wychowawca starszej grupy
Absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; kierunek: pedagogika: specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Lubi dzieci i poświęca im każdy swój dzień. Chce rozwijać w nich to, co dobre i wartościowe. Dba o ich rozwój poznawczy i ruchowy. Wzmacnia ich poczucie wartości i wspiera w osiągnięciu samodzielności. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała pracując w przedszkolu, a także opiekując się dziećmi. Otwarta na podnoszenie swoich kompetencji i osobisty rozwój poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach. Prywatnie żona i mama 5-letniej Emilki.

Aneta Świątek – nauczyciel wspomagający/logopeda
Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierunków: Filologia polska, Logopedia i Neurologopedia. Praktykę zdobywała w Centrum Autyzmu, Centrum Metody Krakowskiej oraz na wolontariatach, a później pracując prywatnie w domach swoich małych pacjentów. Największe doświadczenie zdobyła pracując już jako kwalifikowany logopeda w Centrum Metody Krakowskiej, gdzie prowadziła terapię dzieci z alalią, afazją, zespołem Downa, autyzmem i zespołem Aspergera. Uczestniczyła w licznych szkoleniach doskonalących warsztat pracy logopedy, wciąż poszerza swoją wiedzę i zdobywa nowe umiejętności. Prywatnie szczęśliwa żona i mama 3,5 letniej córeczki.

Katarzyna Gadzała – psycholog
Absolwentka psychologii stosowanej oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uzyskała uprawnienia pedagogiczne w Studium Pedagogicznym UJ. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała podczas praktyk w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, szkołach oraz jako trener metod efektywnego uczenia się w Leader School. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej z elementami arteterapii, obecnie w trakcie studiów podyplomowych z zakresu edukacji, terapii i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Systematycznie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach. Posiada uprawnienia do prowadzenia treningu umiejętności społecznych, terapii ręki oraz diagnozowania z wykorzystaniem Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego.
W Bajkowej Krainie asystuje dzieciom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz zajęcia indywidualne.

Katarzyna Sołtysińska – WF dla Przedszkolaka
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, instruktor piłki nożnej – stopień trenera klasy II, wielokrotnie zdobyła tytuł mistrza Polski w piłce nożnej Kobiet. Kasia pracuje z dziećmi oraz młodzieżą w całym Krakowie i stara się każdego dnia zarażać wszystkich dookoła swoją pasją i radością związaną ze sportem, wychowanie fizycznym oraz zdrowym sposobem na życie.