Prowadzimy ciągłą rekrutację, aż do wyczerpania wolnych miejsc.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

Czesne

Czesne  jest płatne miesięcznie w terminie wskazanym w umowie. Opłata wpisowa pobierana jest przy podpisywaniu umowy.