Przecież wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi. (Ale niewielu z nich pamięta o tym)
Antoine de Saint-Exupéry, „Mały Książę” (z dedykacji)