W roku szkolnym 2023/2024 korzystamy z ” Programu wychowania przedszkolnego PWN autorstwa Elżbiety Kordos, a nasze przedszkolaki pracują na pakietach wydawnictwa PWN: „Świat w kolorach” pięciolatek i sześciolatek (w skład pakietu wchodzą karty pracy część 1-5, wycinanki- wypychanki, czytam i piszę oraz ćwiczenia na cztery pory roku) oraz „Nowa trampolina” (trzylatka i czterolatka).
Najstarsza grupa wiekowa realizuje roczne przygotowanie przedszkolne, czyli tzw. „zerówkę”.
W ramach oferty podstawowej przedszkole zapewnia dzieciom także realizację zajęć z języka angielskiego dwa razy w tygodniu oraz z rytmiki. Raz w miesiącu odbywają się zajęcia z muzykoterapii z elementami aromaterapii oraz warsztaty o zwierzętach „Żywa lekcja przyrody” Zooventura.
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych przedszkolaków, w nowym roku szkolnym odbywają się zajęcia dodatkowe:
– zajęcia ruchowe Przedszkoliada
– zajęcia taneczne ze Szkołą Tańca Pasja
– mini judo dla smyków
– legorobotyka

Ponadto dzieci uczestniczą w wycieczkach plenerowych, wyjazdach do teatru, muzeum oraz w warsztatach plastycznych, ceramicznych, kulinarnych, sensoplastycznych, podróżniczych i wielu innych. Organizujemy rodzinne wyjazdy nad morze, w tym roku w maju odwiedzimy ośrodek wypoczynkowy w Rowach.
W ramach działań prozdrowotnych i proekologicznych, we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krakowie realizujemy profilaktyczny program edukacyjny: „Czyste powietrze wokół nas” oraz „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”. Ponadto dzieci biorą udział w Dyskusyjnym Klubie Książki w ramach współpracy z Biblioteką Publiczną, w projekcie edukacyjnym „Sensoryczny Kogel Mogel”, programie profilaktycznym „Czyściochowa Akademia”, Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Zabawa Sztuką”.

Zatrudniamy specjalistów, którzy pracują z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Są to: psycholog, neurologopeda, pedagog specjalny, pedagog ASD, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, terapeuta TUS, fizjoterapeuta. W ramach udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach z dogoterapii oraz muzykoterapii. Nasze przedszkole nie prowadzi zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Na terenie przedszkola raz w miesiącu odbywają się obserwacje pedagogiczne dzieci i konsultacje nauczycieli z pedagogiem pracującym na co dzień w poradni psychologiczno- pedagogicznej. Raz w tygodniu obserwacje prowadzi psycholog. Dwa razy w roku wykonywane jest przesiewowe badanie logopedyczne pod względem wad wymowy.
Ponadto informujemy o możliwości korzystania z konsultacji stacjonarnie ze specjalistami naszego przedszkola, którzy oferują Państwu swoją pomoc według wyznaczonych harmonogramów konsultacji lub według bieżących potrzeb.

Kadra przedszkola uczestniczy w dodatkowym doskonaleniu zawodowym, wiedzę pogłębia na studiach podyplomowych, warsztatach, szkoleniach, współpracy w sieci specjalistów z terenu Krakowa.