W roku szkolnym 2016/2017 przedszkolaki pracują na podręcznikach wydawnictwa MAC Edukacja: Kolorowy Start (trzylatek, czterolatek, pięciolatek i sześciolatek). Realizują naukę języka angielskiego podczas zajęć muzyczno- ruchowych według programu Musical Babies.

Zajęcia na terenie przedszkola:
język angielski
rytmika
zajęcia na basenie
zajęcia taneczne
WF dla przedszkolaka
warsztaty podróżnicze
indywidualne zajęcia logopedyczne
zajęcia z psychologiem lub z pedagogiem (trening umiejętności społecznych)

Na terenie przedszkola odbywają się raz w miesiącu obserwacje psychologiczne dzieci. Dwa razy w roku robione jest przesiewowe badanie logopedyczne pod względem wad wymowy. Poza przedszkolem organizujemy zajęcia z integracji sensorycznej.
Kadra przedszkola często uczestniczy w warsztatach i szkoleniach zewnętrznych poszerzając i doskonaląc zakres swych umiejętności.

Ponadto dzieci uczestniczą w wycieczkach, wyjazdach do teatru, muzeum oraz w warsztatach plastycznych, ceramicznych, kulinarnych.

Raz w roku przedszkole organizuje rodzinny wyjazd nad morze, tzw. zielone przedszkole.