W roku szkolnym 2022/2023 korzystamy z ” Programu wychowania przedszkolnego PWN autorstwa Elżbiety Kordos, a nasze przedszkolaki pracują na pakietach wydawnictwa PWN: „Świat w kolorach” (trzylatek, czterolatek, pięciolatek i sześciolatek). W skład pakietu wchodzą karty pracy część 1-5, wycinanki- wypychanki, czytam i piszę oraz ćwiczenia na cztery pory roku.
Najstarsza grupa wiekowa realizuje roczne przygotowanie przedszkolne, czyli tzw. „zerówkę”.
W ramach oferty podstawowej przedszkole zapewnia dzieciom także realizację zajęć z języka angielskiego dwa razy w tygodniu oraz zajęć z rytmiki. Raz w miesiącu odbywają się zajęcia z muzykoterapii z elementami aromaterapii.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych przedszkolaków, w nowym roku szkolnym będą odbywały się zajęcia dodatkowe:
– zajęcia ruchowe Przedszkoliada
– zajęcia taneczne
– legorobotyka
-zajęcia z kodowania dla najmłodszych GO4 Robot.

Ponadto dzieci uczestniczą w wycieczkach plenerowych, wyjazdach do teatru, muzeum oraz w warsztatach plastycznych, ceramicznych, kulinarnych, sensoplastycznych, podróżniczych i wielu innych. Raz w roku organizujemy rodzinny wyjazd nad morze.
Zatrudniamy specjalistów, którzy pracują z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Są to: psycholog, logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, terapeuta TUS, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej. W ramach udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach z dogoterapii.

Na terenie przedszkola raz w miesiącu odbywają się obserwacje pedagogiczne dzieci i konsultacje nauczycieli z pedagogiem pracującym na co dzień w poradni psychologiczno- pedagogicznej. Raz w tygodniu obserwacje prowadzi psycholog. Dwa razy w roku wykonywane jest przesiewowe badanie logopedyczne pod względem wad wymowy.
Ponadto informujemy o możliwości korzystania z konsultacji stacjonarnie ze specjalistami naszego przedszkola, którzy oferują Państwu swoją pomoc według wyznaczonych harmonogramów konsultacji lub według bieżących potrzeb.

Kadra przedszkola uczestniczy w dodatkowym doskonaleniu zawodowym, w studiach podyplomowych, warsztatach i szkoleniach poszerzając i doskonaląc zakres swych umiejętności. Nasi nauczyciele poszerzają wiedzę w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, uczestniczą tam w szkoleniach, w dniu otwartym przedszkola oraz w „sieci współpracy i samokształcenia”. Jedna z nauczycielek bierze udział w projekcie „Forum edukacji włączającej województwa małopolskiego” w ramach programu UE Wiedza Edukacja Rozwój.
Na terenie przedszkola będziemy realizować w ramach działań prozdrowotnych, we
współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krakowie, profilaktyczny program edukacyjny: „Czyste powietrze wokół nas”. Ponadto dzieci wezmą udział w Dyskusyjnym Klubie Książki w ramach współpracy z Biblioteką Publiczną oraz w projekcie sensoplastycznym „Gramy zmysłami”.