W roku szkolnym 2021/2022 korzystamy z „Programu wychowania przedszkolnego” autorstwa W. Żaby- Żabińskiej, W. Majewskiej i R. Paździo, a nasze przedszkolaki pracują na pakietach wydawnictwa MAC: „Odkrywam siebie- Złota kolekcja” (trzylatek, czterolatek, pięciolatek i sześciolatek). W skład pakietu wchodzą karty pracy część 1-4 oraz wyprawka plastyczna. Najstarsza grupa wiekowa realizuje roczne przygotowanie szkolne, czyli tzw. „zerówkę”. W ramach oferty podstawowej przedszkole zapewnia dzieciom realizację zajęć z języka angielskiego dwa razy w tygodniu oraz zajęć z rytmiki. Raz w miesiącu odbywają się zajęcia z muzykoterapii z elementami aromaterapii.
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych przedszkolaków, w nowym roku szkolnym będą odbywały się zajęcia dodatkowe:
– zajęcia ruchowe Przedszkoliada
– zajęcia taneczne
Ponadto dzieci uczestniczą w wycieczkach plenerowych, wyjazdach do teatru, muzeum oraz w warsztatach plastycznych, ceramicznych, kulinarnych, sensoplastycznych, podróżniczych i wielu innych. Raz w roku przedszkole organizuje rodzinny wyjazd nad morze, tzw. Zielone przedszkole, w zależności od sytuacji epidemicznej panującej w kraju.
Przedszkole zatrudnia specjalistów, którzy pracują z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Są to: psycholog, logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, terapeuta TUS, fizjoterapeuta. Od tego roku, po kilku latach przerwy, powracamy z realizacją zajęć z integracji sensorycznej. Odbywają się także zajęcia z dogoterapii. Na terenie przedszkola odbywają się raz w miesiącu obserwacje pedagogiczne i psychologiczne dzieci. Dwa razy w roku robione jest przesiewowe badanie logopedyczne pod względem wad wymowy. Ponadto, informujemy o możliwości korzystania z konsultacji stacjonarnie ze specjalistami naszego przedszkola, którzy oferują Państwu swoją pomoc według wyznaczonych harmonogramów konsultacji lub według bieżących potrzeb.
Kadra przedszkola na bieżąco uczestniczy w warsztatach i szkoleniach poszerzając i doskonaląc zakres swych umiejętności. Na terenie przedszkola będziemy realizować w ramach działań prozdrowotnych, we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krakowie, profilaktyczne programy edukacyjne: „Czyste powietrze wokół nas” i „Skąd się biorą produkty ekologiczne”.